0
0 sản phẩm trong giỏ hàng.
Tạm tính: 0 ₫
BĂNG KEO
8,800 đ
24mmx7m (1 lốc 6 cuộn)
Đặt hàng ngay
26,000 đ
47mm*30M
Đặt hàng ngay
57,000 đ
18mmx30y (lốc 10 cuộn)
Đặt hàng ngay
9,010 đ
18mmx25y(1 cây 10 cuộn)
Đặt hàng ngay
7,360 đ
18mmx18y(10 cuộn 1 cây)
Đặt hàng ngay
52,000 đ
24mmx5m(10 cuộn 1 cây)
Đặt hàng ngay
49,000 đ
24mmx5m(10 cuộn 1 cây)
Đặt hàng ngay
59,000 đ
47mmx10m Lõi 3li (Lốc 6 Cuộn)
Đặt hàng ngay
59,500 đ
24mmx10m Lõi 3li (Lốc 12 Cuộn)
Đặt hàng ngay
38,000 đ
24mmx6m Lõi 3li (Lốc 12 Cuộn)
Đặt hàng ngay
27,500 đ
24mmx4m Lõi 3 li (Lốc 12 cuộn)
Đặt hàng ngay
19,240 đ
12mmx4m (Lốc 12 cuộn)
Đặt hàng ngay
Hotline: 0931431625
Chỉ đường SMS: 0931431625
Facebook
zalo
hotline