BK giấy nhăn 1mm x 18m

250 / cuộn

150 / cuộn

BK giấy nhăn 1mm x 18m

BK giấy nhăn 24mm x 18m

4.500 / cuộn

3.500 / cuộn

BK giấy nhăn 24mm x 18m

BK giấy nhăn 12mm x 18m

2.500 / cuộn

1.750 / cuộn

BK giấy nhăn 12mm x 18m

BK giấy 24mm x 45m
9.300 / cuộn

BK giấy 24mm x 45m

Đăng ký ngay: