• Băng keo 2 mặtBăng keo 2 mặt
  • giay nhangiay nhan
BĂNG KEO GIẤY
BK giấy nhăn 12mm x 18m

BK giấy nhăn 12mm x 18m

Giá: 1.680 / cuộn
BK giấy nhăn 1mm x 18m

BK giấy nhăn 1mm x 18m

Giá: 132 / cuộn
BK giấy nhăn 24mm x 18m

BK giấy nhăn 24mm x 18m

Giá: 3.360 / cuộn
BK giấy nhăn 24mm x 45m

BK giấy nhăn 24mm x 45m

Giá: 7.680 / cuộn
BK giấy nhăn 12mm x 18m

BK giấy nhăn 12mm x 18m

Giá: 1.680 / cuộn
BK giấy nhăn 48mm x 18m

BK giấy nhăn 48mm x 18m

Giá: 6.900 / cuộn

BK giấy 24mm x 45m

Giá: 7.700 / cuộn
Đăng ký ngay: